Delilerin Buluşma Noktası, Deliler.NET Forum Dünyası

Günün Hadisi

Başlatan King, May 06, 2020, 08:13 ös

« önceki - sonraki »

King

Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
Size azap gelip çatmadan önce rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. (Zümer/54)

Günün Ayeti
Size azap gelip çatmadan önce rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. (Zümer/54)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi


Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (Müslim,Sıyam, 203)


Günün Ayeti


"Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme." (Kehf/28)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
"Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin." (Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).


Günün Ayeti
"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki (Allah'ın) azabından korunasınız. O (Rabb) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile, Allah'a eşler koşmayın."(Bakara, 2.21-22)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: "Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim bir erkek veya kadın mümine haksız olarak mahkûmiyetini gerektiren bir isnatta bulunursa onu öldürmüş gibi olur." (Râmûzü'l-Ehâdis, s.347/3.)


Günün Ayeti
"Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." (İbrahim, 14/7)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
"Dört gece gündüz, dört gündüz de gece gibidir. Allah, o günlerde ant verenin isteğini geri çevirmez. İnsanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir Gecesi, Kurban arefesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir." (Râmûzü'l-Ehâdis, s.69/9)


Günün Ayeti
"Biz o (Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir." (Kadir Suresi, 1-5)

« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
Ebû Saîd (r.a)'den: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim, «Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, Peygamber olarak Muhammed'den hoşnut oldum» derse, cennet ona vacip olur." (Ebû Dâvud)


Günün Ayeti
"Muttakilere vaat olunan cennetin misali şöyledir: Altından ırmaklar akar durur, yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu, takva yolunu tutanların akıbetidir. Kâfirlerin akıbeti de ateştir." (Ra'd, 13.35)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »

King

Günün Hadisi
Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayete göre Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: "Dört şey vardır ki sevabı yedi yüze çıkartır: Fisebilillah vermek, anaya ve babaya harcamak, Ramazan bayramında çoluk çocuğa kurban kesmek. Dört şey de günahları siler: Ramazan orucu, Beytin haccı, Mescidi Nebevi'yi ve Kudüs'ü ziyaret." (Râmûzü'l-Ehâdis, s.69/11.)


Günün Ayeti
"Meryem oğlu İsa da: "Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın!" dedi. (Maide, 5/114)
« Şartlar ne olursa olsun sen karar verdiğin durumda, şartlarin hic bir önemi kalmamiştir.! »